Газет Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде есепке қойылып, 01.12.2011 ж. №12142-Г куәлігі берілген.

Автордың мақалалары, пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. «Уақытта» жарияланған мақала көшіріліп басылса, сілтеме жасалуы міндетті.